סקוביטריל/ולסרטן (Entresto - Sacubitril/Valsartan) הפחית את שיעורי האשפוזים והתמותה הקרדיווסקולרית במחקר PARADIGM-HF. עם זאת, מטופלים בעולם האמיתי בדרך כלל שבריריים יותר ומסוגלים פחות לסבול מינונים גבוהים של סקוביטריל/ולסרטן.

בוצע ניתוח רטרוספקטיבי של מטופלים עוקבים שקיבלו מרשמים לסקוביטריל/ולסרטן במרפאת אי-ספיקת לב (heart failure - HF) שלישונית יחידה בין דצמבר 2016 לינואר 2018. אשפוזים עקב HF הוערכו בזוגות כדי להשוות את כמות האירועים המקדימים הקשורים ל-HF אל מול האירועים הקשורים ל-HF שחלו לאחר תחילת הטיפול. הסיכון בקו הבסיס ותופעות הלוואי הוערכו באמצעות סולם EMPHASIS-HF.

201 מטופלים עם HF אותרו רטרוספקטיבית (גיל: 68 ± 11, מקטע פליטה: 29% ± 8%). מטופלים בעולם האמיתי היו מבוגרים יותר, עם רמות גבוהות יותר של קריאטינין בדם ובדרגת HF גבוהה יותר לפני NYHAי(New-York Heart-Association; p<0.05 עבור כולם), בהשוואה למטופלים במחקר HF-PARADIGM.

במהלך תקופה שנמשכה בממוצע 221 ± ימים לאחר תחילת הטיפול בסקוביטריל/ולסרטן, 23 מטופלים בסך הכל חוו אירוע אחד לפחות הקשור ל-HF. במהלך אותה תקופת זמן, אך לפני תחילת השימוש בסקוביטריל/ולסרטן, 51 מטופלים חוו אירועים הקשורים ל-HFי(p<0.001). סקוביטריל/ולסרטן הפחית באופן מובהק את שיעור האשפוזים עקב HF, בהשוואה בין התקופה שלפני והתקופה שלאחר תחילת השימוש בתרופה, בקרב מטופלים עם דרגה נמוכה או גבוהה של HF לפי NYHAי(II לעומת III ו-IV; p=0.019 ו- p=0.004, בהתאמה) או מטופלים עם ציון במדד הסיכון EMPHASIS-HF מתחת או מעל לממוצע (p=0.002 ו-p=0.016, בהתאמה). מטופלים מעל גיל 75 הפגינו מגמת הפחתה באירועי HF. מינונים גבוהים יותר של סקוביטריל-ולסרטן נקשרו לירידה גדולה יותר באירועי HF אחרי לעומת לפני תחילת השימוש בתרופה.

למרות שהם שבריריים ומבוגרים יותר, מטופלים בעולם האמיתי מפגינים ירידות מובהקות ומוקדמות באשפוזים עקב HF לאחר תחילת השימוש בסקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו). מינונים גבוהים יותר עשויים להיות קשורים לירידות גדולות יותר באשפוזים עקב HF, דבר שמעיד עד חשיבות טיטור המינון כלפי מעלה.

מקור: 

Acta Cardiol. 2018 Jun 17:1-8. doi: 10.1080/00015385.2018.1473825. [Epub ahead of print]
Impact of sacubitril/valsartan on heart failure admissions: insights from real-world patient prescriptions.
Martens P1,2, Lambeets S1, Lau C1, Dupont M1, Mullens W1,3.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  סקוביטריל/ולסרטן,  אנטרסטו,  מחקר HF-PARADIGM,  אשפוז קרדיאלי